Terapia ręki dla dzieci powyżej 7 roku życia

60 minut
Wszystkie poziomy
0 lekcja
0 testów
0 kursantów

Wskazaniem do terapii ręki są m.in. trudności w planowaniu ruchowym, problemy
z koordynacją, problemy z nauką samoobsługi (ubieranie się, sznurowanie, zapinanie), zaburzenia sprawności grafomotorycznej, nieadekwatne dostosowanie siły i nacisku
w stosunku do używanego w danym momencie narzędzia pisarskiego, nieprawidłowy chwyt narzędzia pisarskiego, nieprawidłowa postawa ciała.
Poprzez indywidualnie dobrane i skoordynowane działania naszych specjalistów usprawnimy zaburzone mechanizmy odpowiedzialne za kontrolowanie ruchów kończyny górnej Twojego dziecka. Dzięki temu uzyskamy takie cele jak:
– poprawa koordynacji oko-ręka,
– rozwijanie umiejętności planowania ruchu
– poprawa koncentracji,
– poprawa sprawności manualnej,
– usprawnianie precyzyjnych ruchów rąk,
– pobudzenie czucia powierzchownego i głębokiego.