Awatar użytkownika

Trening Umiejętności Społecznych (TUS) dla dzieci powyżej 7 roku życia

60 Minutes
Wszystkie poziomy
0 lekcja
0 testów
0 kursantów

Jeśli Twoje dziecko ma problemy w zakresie rozpoznawania oraz reagowania na emocje własne jak i  cudze, nie umie współpracować w grupie, ma problem w nawiązywaniu prawidłowych kontaktów społecznych. Te zajęcia są skierowane do niego. Nasi specjaliści na zajęciach wzmocnią jego wiarę we własne możliwości, umiejętności i zwiększą poczucie jego własnej wartości. Zredukują jego lęk przed kontaktami społecznymi, usprawnią jego komunikację, oraz nauczą rozwiązywać sytuacje konfliktowe.

Program zajęć TUS przewiduje naukę dziesięciu podstawowych umiejętności:

  • Zawierania i podtrzymywania znajomości,
  • Aktywnego słuchanie,
  • Zadawania pytań,
  • Mówienie NIE – odmawiania oraz akceptowania czyjegoś NIE,
  • Inicjowania rozmowy, włączania się i podtrzymywania rozmowy,
  • Dyskutowania,
  • Wyrażania krytyki i właściwego reagowanie na krytykę,
  • Proszenia o pomoc i pomagania innym,
  • Radzenia sobie z emocjami i uczuciami – rozpoznawania emocji i odpowiednie ich wyrażanie,
  • Mówienia i przyjmowania komplementów.