Awatar użytkownika

Zajęcia Logopedyczne dla dzieci do 7 roku życia

30 minut
Wszystkie poziomy
0 lekcja
0 testów
0 kursantów

Każde dziecko rozwija się w swoim tempie. Jednak to w jakim czasie zacznie wypowiadać swoje pierwsze słowa może znacznie różnić się od innych dzieci w tym wieku. Dlatego warto obserwować je pod kątem wypowiadanych przez nie słów, artykulacji głosek. Gdy zauważysz niepokojące trudności w jedzeniu, połykaniu pokarmów, rozwoju psychomotorycznym, lub emocjonalnym Twojego dziecka, przyjdź do naszych specjalistów, którzy w czasie zajęć nauczą Twoje dziecko prawidłowej komunikacji międzyludzkiej, która determinuje rozwój poznawczy każdego człowieka, wpływa na jego relacje społeczne i daje mu możliwość przeżywania i wyrażania siebie. Problemy komunikacyjne Twojego dziecka mogą mieć w przyszłości ogromny wpływ na jego skuteczną edukację, oraz kształtowanie się jego poczucia własnej wartości i relacji z otoczeniem. Dlatego tak bardzo ważne jest podjęcie jak najwcześniej oddziaływań terapeutycznych ukierunkowanych na prawidłowy rozwój komunikacji.

Stawiamy na dobór indywidualnych metod pracy z dzieckiem, dopasowanych do  jego indywidualnych potrzeb.