Polityka prywatności dla osób korzystających z usług świadczonych przez Centrum Nauki i Rozwoju Oceania z siedzibą w Lublinie na ul. Jantarowej 7.

I. Dane Administratora Danych Osobowych

Uprzejmie informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Nauki i Rozwoju Oceania z siedzibą w Lublinie na ul. Jantarowej 7. Kontakt z administratorem w sprawie ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem e-mail: biuro@oceania-centrum.pl.

II. Skąd mamy Pani/Pana dane?

Otrzymaliśmy je od Pani/Pana podczas wysyłania zgłoszenia przez formularz kontaktowy, a także w związku z przesyłaną korespondencją elektroniczną (e-mail, wiadomości Facebook) oraz w formie papierowej, zawierającą informacje i dokumenty niezbędne do przekazywania informacji o usługach oraz realizacji umowy zawartej z Centrum Nauki i Rozwoju Oceania z siedzibą w Lublinie na ul. Jantarowej 7.

III. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych

Aby świadczyć usługi zgodnie z profilem działalności, Centrum Nauki i Rozwoju Oceania przetwarza Pana/Pani dane osobowe — w różnych celach, jednak zawsze zgodnie z prawem. Poniżej znajdzie Pan/Pani wyszczególnione cele przetwarzania danych osobowych wraz z podstawami prawnymi.

W celu dokonania przekazywania informacji o usługach przetwarzamy takie dane osobowe, jak:

imię i ewentualnie nazwisko (jeśli zostało podane),
– adres e-mail,
– numer telefonu,
– numer zlecenia,
– data zgłoszenia.
Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a i b RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody. Aby przedstawić ofertę współpracy konieczne jest przetworzenie Pani/Pana danych osobowych. Jednocześnie będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe również w celu przesyłania informacji o naszej działalności, nowych usługach. Chcemy Panią/Pana o tym powiadomić. Zgoda na wiadomości tego rodzaju jest dobrowolna i w każdej chwili, bez konsekwencji, można udzieloną zgodę wycofać. Pomimo wycofania zgody na wiadomości marketingowe zlecone usługi nadal będą wykonywane.

W celach marketingowych przetwarzamy takie dane osobowe, jak:

– imię i ewentualnie nazwisko (jeśli zostało podane),
– adres e-mail,
– numer telefonu,
Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody. Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe również celu przesyłania informacji o naszej działalności, ofertach, nowych usługach. Chcemy Panią/Pana o tym powiadomić. Zgoda na wiadomości tego rodzaju jest dobrowolna i w każdej chwili, bez konsekwencji, można udzieloną zgodę wycofać. Pomimo wycofania zgody na wiadomości marketingowe zlecone usługi nadal będą wykonywane.

W celu wykonania usługi przetwarzamy takie dane osobowe, jak:

– imię i nazwisko,
– adres e-mail,
– numer telefonu,
– numer zlecenia,
Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli są one konieczne do wykonania umowy lub podjęcia czynności zmierzających do zawarcia umowy;

W celu rozpatrzenia reklamacji przetwarzamy takie dane osobowe, jak:

– imię i nazwisko (jeżeli zostanie podane),
– adres e-mail,
– numer zlecenia,
– ewentualnie adres zamieszkania,
Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli są one konieczne do wykonania umowy lub podjęcia czynności zmierzających do zawarcia umowy; jeżeli zdecyduje się Pan/Pani podać również nazwisko, uznajemy, że wyraził(a) Pan/Pani zgodę na przetwarzanie również Pana/Pani nazwiska — wtedy podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody;

W celu przesyłania powiadomień e-mail przetwarzamy takie dane osobowe, jak:

– imię i ewentualnie nazwisko (jeśli zostało podane),
– adres e-mail,
– numer zlecenia.
Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem Centrum Nauki i Rozwoju Oceania jest informowanie klienta o czynnościach związanych z realizacją usługi w celu podwyższenia komfortu korzystania z serwisu);

W celu kontaktu telefonicznego w sprawach związanych z przekazywaniem informacji o usługach i realizacją usługi przetwarzamy takie dane osobowe, jak:

– imię i ewentualnie nazwisko (jeśli zostało podane),
– numer telefonu,
– numer zlecenia
— o ile jest Pan/Pani zainteresowany(a) formą kontaktu telefonicznego. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody;

W celu przesyłania powiadomień sms w sprawach pilnych związanych z realizacją usługi przetwarzamy takie dane osobowe, jak:

– numer telefonu,
– numer zlecenia
Przesyłane wiadomości sms nie zawierają żadnych treści marketingowych. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody;

W celu przechowywania niezrealizowanych zapytań przetwarzamy takie dane osobowe, jak:

– imię i ewentualnie nazwisko (jeśli zostało podane)
– adres e-mail,
– numer telefonu,
– numer zlecenia
— może się bowiem zdarzyć, że decyzję o skorzystaniu z usługi podejmie Pan/Pani po pewnym czasie od zgłoszenia. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem Centrum Nauki i Rozwoju Oceania jest przedstawienie nowej oferty współpracy przez określony czas bez konieczności powtarzania procesu zgłoszenia);

W celu badania satysfakcji z oferowanych usług przetwarzamy takie dane osobowe, jak:

– imię i nazwisko (jeśli zostało podane)
– adres e-mail,
– numer telefonu,
– numer zlecenia.
Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem Centrum Nauki i Rozwoju Oceania jest poznanie opinii klientów na temat świadczonych usług, aby dostosować je do potrzeb i oczekiwań zainteresowanych);

W celu tworzenia rejestrów i ewidencji związanych z RODO, w tym np. rejestru klientów, którzy zgłosili sprzeciw zgodnie z RODO, przetwarzamy takie dane osobowe, jak:

– imię i ewentualnie nazwisko (jeśli zostało podane),
– adres e-mail,
ponieważ po pierwsze, przepisy RODO nakładają na nas określone obowiązki dokumentacyjne dla wykazania zgodności i rozliczalności, po drugie, jeżeli zgłosi Pan/Pani np. sprzeciw wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych do celów marketingowych, musimy wiedzieć, wobec kogo nie stosować marketingu bezpośredniego, ponieważ sobie tego nie życzy.

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest po pierwsze, art. 6 ust. 1 lit. c RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli takie przetwarzanie jest konieczne do wywiązania się przez Administratora Danych Osobowych z obowiązków wynikających z prawa; po drugie, art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem Centrum Nauki i Rozwoju Oceania jest posiadanie wiedzy na temat osób, które realizują swoje uprawnienia wynikające z RODO);

W celu archiwalnym i dowodowym przetwarzamy takie dane osobowe, jak:

– imię i nazwisko (jeżeli zostało podane),
– adres e-mail,
– numer telefonu,
– numer zlecenia
— na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą służyć wykazywaniu faktów o znaczeniu prawnym. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem Centrum Nauki i Rozwoju Oceania jest posiadanie danych osobowych, które pozwolą dowieść pewnych faktów związanych z realizacją usług, np. gdy jakiś organ państwowy tego zażąda);

W celu analitycznym, tj. badania i analizowania aktywności na stronie internetowej należącej do Centrum Nauki i Rozwoju Oceania, przetwarzamy takie dane osobowe, jak:

– data i godzina odwiedzin strony,
– rodzaj systemu operacyjnego,
– przybliżona lokalizacja,
– rodzaj przeglądarki internetowej wykorzystywanej do przeglądania strony,
– czas spędzony na stronie,
– odwiedzone podstrony,
– podstrony, gdzie wypełniono formularz kontaktowy.
Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem Centrum Nauki i Rozwoju Oceania jest poznanie aktywności klientów na stronie internetowej);

W celu wykorzystywania cookies na stronie internetowej przetwarzamy takie informacje tekstowe (cookies zostaną opisane w odrębnym punkcie). Podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody (przy pierwszym wejściu na stronę internetową pojawia się zapytanie o zgodę na wykorzystanie cookies);

W celu administrowania stroną internetową przetwarzamy takie dane osobowe, jak:

– adres IP,
– data i czas serwera,
– informacje o przeglądarce internetowej,
– informacje o systemie operacyjnym
— dane te są zapisywane automatycznie w tzw. logach serwera, przy każdorazowym korzystaniu ze strony należącej do Centrum Nauki i Rozwoju Oceania. Administrowanie stroną internetową bez użycia serwera i bez tego automatycznego zapisu nie byłoby możliwe. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem Centrum Nauki i Rozwoju Oceania jest administrowanie stroną internetową);

IV. Cookies

Centrum Nauki i Rozwoju Oceania na swojej stronie internetowej, podobnie jak inne podmioty, wykorzystuje tzw. cookies, czyli krótkie informacje tekstowe, zapisywane na komputerze, telefonie, tablecie, czy też innym urządzeniu użytkownika. Mogą być one odczytywane przez nasz system, a także przez systemy należące do innych podmiotów, z których usług korzystamy (np. Facebook, Google, Twitter, Instagram).


Cookies spełniają bardzo wiele funkcji na stronie internetowej, najczęściej przydatnych, które postaramy się opisać poniżej (jeżeli informacje są niewystarczające, prosimy o kontakt):
zapewnianie bezpieczeństwa — pliki cookies są wykorzystywane w celu uwierzytelniania użytkowników oraz zapobiegania nieupoważnionemu korzystaniu z panelu klienta. Służą zatem do ochrony danych osobowych użytkownika przed dostępem osób nieupoważnionych;


wpływ na procesy i wydajność korzystania ze strony internetowej — pliki cookies są wykorzystywane do tego, aby witryna sprawnie działała i aby można było korzystać z funkcji na niej dostępnych, co jest możliwe między innymi dzięki zapamiętywaniu ustawień pomiędzy kolejnymi odwiedzinami na stronie. Dzięki nim można zatem sprawnie poruszać się na stronie internetowej i poszczególnych podstronach;


stan sesji — w plikach cookies często są zapisywane informacje o tym, jak odwiedzający korzystają ze strony internetowej, np. które podstrony najczęściej wyświetlają. Umożliwiają również identyfikację błędów wyświetlanych na niektórych podstronach. Pliki cookies służące do zapisywania tzw. „stanu sesji” pomagają zatem ulepszać usługi i zwiększać komfort przeglądania stron;


utrzymanie stanu sesji — jeżeli klient loguje się do swojego panelu, to pliki cookies umożliwiają podtrzymanie sesji. Oznacza to, że po przejściu na inną podstronę nie trzeba każdorazowo podawać ponownie loginu i hasła, co sprzyja komfortowi korzystania ze strony internetowej;


tworzenie statystyk — pliki cookies są wykorzystywane do tego, aby przeanalizować, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze strony internetowej (jak wielu otwiera stronę internetową, jak długo na niej pozostają, które treści wzbudzają największe zainteresowanie etc.). Dzięki temu można stale ulepszać stronę internetową i dostosowywać jej działanie do preferencji użytkowników. W celu śledzenia aktywności i tworzenia statystyk wykorzystujemy narzędzia Google’a, takie jak Google Analytics; oprócz raportowania statystyk użytkowania witryny pikselowy Google Analytics może również służyć, razem z niektórymi opisanymi powyżej plikami cookies, do pomocy w wyświetlaniu użytkownikowi bardziej trafnych treści w usługach Google (np. w wyszukiwarce Google) i w całej sieci;


korzystanie z funkcji społecznościowych — na stronie internetowej posiadamy tzw. pixel Facebooka, który umożliwia polubienie naszego fanpage’a w tym serwisie podczas korzystania z witryny. Jednak, aby to było możliwe, musimy korzystać z plików cookies dostarczanych przez Facebooka.
Co ważne, wiele plików cookies ma dla nas charakter zanonimizowany — bez dodatkowych informacji, na ich podstawie nie jesteśmy w stanie zidentyfikować Pani/Pana tożsamości.
Twoja przeglądarka internetowa domyślnie dopuszcza wykorzystywanie cookies w Pani/Pana urządzeniu, dlatego przy pierwszej wizycie prosimy o wyrażenie zgody na użycie cookies. Jeżeli jednak nie życzysz sobie wykorzystania cookies przy przeglądaniu strony internetowej, można zmienić ustawienia w przeglądarce internetowej — całkowicie blokować automatyczną obsługę plików cookies lub żądać powiadomienia o każdorazowym zamieszczeniu cookies w urządzeniu. Ustawienia można zmienić w dowolnej chwili.


Szanując autonomię wszystkich osób korzystających ze strony internetowej, czujemy się jednak w obowiązku uprzedzić, że wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może spowodować dość poważne trudności w korzystaniu ze strony internetowej, np. w postaci konieczności logowania się na każdej podstronie, dłuższego okresu ładowania się strony, ograniczeń w korzystaniu z funkcjonalności, ograniczeń w polubieniu strony na Facebooku etc


V. Prawo wycofania zgody

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, w każdej chwili może swoją zgodę cofnąć — wedle własnego uznania. Jeżeli chciałby Pani/Pan cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, to w tym celu wystarczy wysłać maila bezpośrednio Kancelarii na adres: biuro@oceania-centrum.pl lub pocztą na adres Centrum Nauki i Rozwoju Oceania, ul. Jantarowa 7, 20-582 Lublin
Jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywało się na podstawie zgody, jej cofnięcie nie powoduje, że przetwarzanie danych osobowych do tego momentu było nielegalne. Innymi słowy, do czasu cofnięcia zgody mamy prawo przetwarzać Pani/Pana dane osobowe i jej odwołanie nie wpływa na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania.


VI. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie

Dane osobowe przetwarzane na podstawie niniejszej zgody będą poddane zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu, jednakże przetwarzanie to nie będzie prowadzić do zautomatyzowanego podejmowania decyzji wywołującejwobec Pani/Pana skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie na Panią/Pana wpływającej, o której mowa w art. 22 ust. 1 RODO.

Treść zapytania, która jest przesyłana za pośrednictwem formularza kontaktowego oraz informacje nie podlegają ocenie przez system informatyczny. Analiza możliwości skorzystania z usług Centrum Nauki i Rozwoju Oceania oraz późniejsza treść oferty świadczenia usługi w żaden sposób nie jest wynikiem oceny dokonanej przez jakikolwiek system informatyczny.

Oznacza to, że Pani/Pana dane osobowe będą wykorzystywane i poddawane zautomatyzowanemu przetwarzaniu (w tym profilowaniu) wyłącznie w celu dostosowania do Pani/Pana naszych materiałów reklamowych, tak by otrzymywał/a Pan/Pani wyłącznie te informacje, które są zgodne z Pani/Pana zainteresowaniami.

VI. Odbiorcy danych osobowych

Może się zdarzyć, że np. na podstawie właściwego przepisu prawa lub decyzji właściwego organu będziemy musieli przekazać Pani/Pana dane osobowe również innym podmiotom, czy to publicznym czy prywatnym. Dlatego niezmiernie trudno nam przewidzieć, kto może zgłosić się z żądaniem udostępnienia danych osobowych. Niemniej ze swojej strony zapewniamy, że każdy przypadek żądania udostępnienia danych osobowych analizujemy bardzo starannie i bardzo wnikliwie, aby niechcący nie przekazać informacji osobie nieuprawnionej.

VII. Wymóg podania danych osobowych

Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne i zależy od Pana/Pani decyzji. Jednakże w niektórych przypadkach podanie określonych danych osobowych jest konieczne, aby spełnić Pana/Pani oczekiwania w zakresie korzystania z usług.
Aby zlecić kontakt z konsultantem Centrum Nauki i Rozwoju Oceania, konieczne jest podanie imienia oraz adresu e-mail i numeru telefonu — bez tego nie jesteśmy w stanie zawrzeć oraz wykonać umowy.
Aby móc się skontaktować z Panem/Panią telefonicznie w sprawach związanych z realizacją usługi, konieczne jest podanie numeru telefonu — bez tego nie jesteśmy w stanie nawiązać kontaktu telefonicznego.
Aby możliwe było wysyłanie powiadomień w sprawach pilnych SMSem konieczne jest podanie numeru telefonu — bez tego nie jesteśmy w stanie przesyłać wiadomości.


VIII. Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich

Jak większość przedsiębiorców, korzystamy z różnych popularnych usług i technologii, oferowanych przez takie podmioty, jak Facebook, Microsoft, Google. Firmy te mają siedziby poza Unią Europejską, a zatem w świetle przepisów RODO są traktowane jako państwa trzecie.
RODO wprowadza pewne ograniczenia w przekazywaniu danych osobowych do państw trzecich, ponieważ skoro nie stosuje się tam, co do zasady przepisów europejskich, ochrona danych osobowych obywateli Unii Europejskiej może być niestety niewystarczająca. Dlatego też każdy administrator danych osobowych ma obowiązek ustalić podstawę prawną takiego przekazywania.
Ze swojej strony zapewniamy, że przy korzystaniu z usług i technologii przekazujemy dane osobowe wyłącznie podmiotom ze Stanów Zjednoczonych i wyłącznie takim, które przystąpiły do programu Privacy Shield, na podstawie decyzji wykonawczej Komisji Europejskiej z dnia 12 lipca 2016 r. — więcej na ten temat można przeczytać na stronie Komisji Europejskiej dostępnej pod adresem https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/eu-us-privacy-shield_pl. Podmioty, które przystąpiły do programu Privacy Shield, gwarantują, że będą przestrzegać wysokich standardów w zakresie ochrony danych osobowych, jakie obowiązują w Unii Europejskiej, dlatego korzystanie z ich usług i oferowanych technologii w procesie przetwarzania danych osobowych jest zgodne z prawem.
W każdej chwili udzielimy Panu/Pani dodatkowych wyjaśnień odnośnie przekazywania danych osobowych, w szczególności, gdy kwestia ta budzi Pana/Pani niepokój.
W każdej chwili przysługuje Panu/Pani prawo do uzyskania kopii danych osobowych przekazanych do państwa trzeciego.


IX. Okres przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa nie przetwarzamy Pana/Pani danych osobowych „w nieskończoność”, lecz przez czas, który jest potrzebny, aby osiągnąć wyznaczony cel. Po tym okresie Pana/Pani dane osobowe zostaną nieodwracalnie usunięte lub zniszczone.
Odnośnie poszczególnych okresów przetwarzania danych osobowych, uprzejmie informujemy, że dane osobowe przetwarzamy przez okres:
do czasu cofnięcia zgody, nie dłużej niż 1 rok — w odniesieniu do danych osobowych, które zostały zebrane przy zgłoszeniu o przekazanie informacji o usługach, a jednocześnie nie doszło do niezwłocznego zawarcia umowy;
trwania umowy + 3 lata — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu zawarcia i wykonania umowy;
3 lata — w odniesieniu do danych przetwarzanych w celach wnikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora, jakim jest m.in. rozpatrywanie zapytań i reklamacji produktów i usług Administratora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),
5 lat — w odniesieniu do danych osobowych wiążących się ze spełnieniem obowiązków z prawa podatkowego;
do czasu cofnięcia zgody lub osiągnięcia celu przetwarzania, jednak nie dłużej niż przez 1 rok — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody;
do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania, jednak nie dłużej niż przez 1 rok — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych Osobowych lub do celów marketingowych;
do czasu zdezaktualizowania się lub utraty przydatności, jednak nie dłużej niż przez 3 lata — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych głównie do celów analitycznych, wykorzystania cookies i administrowania stroną internetową.
Okresy w latach liczymy od końca roku, w którym rozpoczęliśmy przetwarzanie danych osobowych, aby usprawnić proces usuwania lub niszczenia danych osobowych. Odrębne liczenie terminu dla każdej zawartej umowy wiązałoby się z istotnymi trudnościami organizacyjnymi i technicznymi, jak również znaczącym nakładem finansowym, dlatego ustanowienie jednej daty usuwania lub niszczenia danych osobowych pozwala nam sprawniej zarządzać tych procesem. Oczywiście, w przypadku skorzystania przez Pana/Panią z prawa do zapomnienia takie sytuacje są rozpatrywane indywidualnie.
Dodatkowy rok związany z przetwarzaniem danych osobowych zebranych na potrzeby wykonania umowy jest podyktowany tym, że hipotetycznie może Pan/Pani zgłosić roszczenie na chwilę przed upływem terminu przedawnienia, żądanie może zostać doręczone z istotnym opóźnieniem lub może Pan/Pani błędnie określić termin przedawnienia swojego roszczenia.

X. Uprawnienia podmiotów danych

Uprzejmie informujemy, że Pani/Pan posiada prawo do:
– dostępu do swoich danych osobowych;
– sprostowania danych osobowych;
– usunięcia danych osobowych;
– ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
– sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
– przenoszenia danych osobowych.
Szanujemy Pani/Pana prawa wynikające z przepisów o ochronie danych osobowych i staramy się ułatwiać ich realizację w najwyższym możliwym stopniu.
Wskazujemy, że wymienione uprawnienia nie mają charakteru absolutnego, a zatem w niektórych sytuacjach możemy zgodnie z prawem odmówić ich spełnienia. Jednakże, jeżeli odmawiamy uwzględnienia żądania, to tylko po wnikliwej analizie i tylko w sytuacji, gdy odmowa uwzględnienia żądania jest konieczna.
Odnośnie prawa do wniesienia sprzeciwu wyjaśniamy, że w każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do sprzeciwienia się przetwarzaniu danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych w związku z Pani/Pana szczególną sytuacją. Należy jednak pamiętać, że zgodnie z przepisami możemy odmówić uwzględnienia sprzeciwu, jeżeli wykażemy, że:
istnieją prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, które są nadrzędne w stosunku do Pani/Pana interesów, praw i wolności lub istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
Ponadto w każdej chwili można wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych do celów marketingowych. W takiej sytuacji po otrzymaniu sprzeciwu zaprzestaniemy przetwarzania w tym celu.
Swoje uprawnienia można zrealizować poprzez wysłanie maila bezpośrednio do Kancelarii na adres biuro@oceania-centrum.pl lub pocztą na adres Centrum Nauki i Rozwoju Oceania z siedzibą w Lublinie na ul. Jantarowej 7.


XI. Prawo do wniesienia skargi

Jeżeli Pani/Pan uważa, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującym prawem, to może Pani/Pan wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

XII. Postanowienia końcowe

W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności obowiązują przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.
O wszelkich zmianach wprowadzonych do niniejszej Polityki prywatności zostaniesz powiadomiony drogą elektroniczną na adres email podany w formularzu kontaktowym lub adres, z którego prowadziłeś/aś z nami korespondencję.
Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia 11.10.2023 r.